Bestemmingsplan Gulbergen afgekeurd

De bezwaren tegen het huidige plan voor detailhandel, recreatie en evenemententerrein op Landgoed Gulbergen zijn gegrond verklaard. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State constateerde onlangs dat van de locatie geen inventarisatie van beschermde dier- en/of plantensoorten is overlegd. De uitkomst van een dergelijk onderzoek kan volgens de Flora- en Faunawet de uitvoering van het hele bestemmingplan tegenhouden. Het evenemententerrein kan volgens de Afdeling eventueel opnieuw in procedure worden gebracht via een gecorrigeerd bestemmingsplan. Beheersmaatschappij Landgoed Gulbergen is al een nieuw plan aan het voorbereiden.

Tuincentrum
Ook voor het tuincentrum aan de Collse Hoefdijk is volgens de Raad van State een nieuw bestemmingplan nodig. De Raad constateert dat de gemeente geen goed onderzoek heeft verricht naar de eventuele gevolgen van de parkeervoorzieningen van het tuincentrum voor het woon- en leefklimaat van omwonenden.

Het bezwaar tegen de vestiging van het tuincentrum als zodanig is door de rechtbank van ’s-Hertogenbosch ongegrond verklaard.

De bestemmingsplannen zijn te zien op: www.ruimtelijkeplannen.nl

Reageer