Gildendag Eeneind-Opwetten

Op zondag 28 augustus aanstaande organiseert de Sint Antoniusschut Eeneind-Opwetten een districtsgildendag voor de acht gilden van het district Noord van de Kring Kempenland. Het district omvat de gemeenten Nuenen c.a, Mierlo en Son en Breugel. Het evenement wordt gehouden op het schietterrein van de Sint Antoniusschut en het aanliggende evenemententerrein “Jo Arts” aan de Mulakkers.

Programma
De gildedag begint om 13.15 uur met een rondgang van de gilden over het Eeneind, gevolgd door een massale opmars en een gezamenlijke vendelgroet op het evenemententerrein. Om 14.00 uur is de officiële opening waarna om 14.30 uur de wedstrijden in geweerschieten, kruisboogschieten, vendelen, trommen en bazuinblazen beginnen. Hoewel de districtsgildendag op de eerste plaats een verbroederingsfeest is, zullen de gildebroeders strijden om een prijs. Die bestaat, geheel volgens gildetraditie, uit een zilveren schild. De prijsuitreiking vindt om 18.00 uur plaats.

Schieten voor het publiek
Om het aanwezige publiek kennis te laten maken met het schieten is er voor hen een schietbaan gereserveerd, waar men -onder deskundige leiding- kan schieten met de luchtbuks. Daarbij zijn leuke prijsjes te winnen. Toegang is gratis.

Reageer