Parkeermaatregelen Ouwelandsedijk

Om de verkeersveiligheid te verbeteren bij basisschool De Rietpluim en kinderdagverblijf/bso Kids Society Erica treft de gemeente op de Ouwlandsedijk parkeermaatregelen per 7 januari 2019.

Pagina's: 1 2

Inzameling vuurwerkafval op 2 januari

Ook dit jaar verstrekken we in Nuenen weer afvalzakken om het vuurwerkafval veilig te verwijderen. Bij de drie verkooppunten van vuurwerk (waarvan één gelegen in Eindhoven, maar dichtbij Nuenen) krijgt u een speciale plastic zak mee, waar u het vuurwerkafval in kunt doen. Sluit de zak goed af. Lever de vuurwerkafvalzak op woensdag 2 januari in bij een inzamelpunt:

Pagina's: 1 2

VUURWERK (OVERLAST)


De jaarwisseling moet voor iedereen in Nuenen een feest zijn. Toch zorgt het afsteken of opslaan van zwaar (meestal illegaal) vuurwerk ieder jaar voor veel overlast, gevaarlijke situaties en schade. De gemeente zet zich samen met de politie in om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Daar kunnen we uw hulp goed bij gebruiken!

Pagina's: 1 2

Afvalinzameling

PMD en Restafvalinzameling
Vergeet niet dat de afvalinzameling PMD en restcontainer door de Kerst is verzet naar zaterdag 29 december. Dit betreft de inzameling in gedeelte Nuenen (Keizershof en omgeving), Nuenen West, Gerwen, Eeneind en Nederwetten. Plaats uw afval niet te vroeg buiten.

Pagina's: 1 2

Opening Gemeentehuis

In het nieuwe jaar kunt u weer terecht vanaf 2 januari 2019. Het gemeentehuis is gesloten op maandag 31 december en dinsdag 1 januari. Na dit lange weekend kunt u voor de burgerlijke stand pas weer terecht op de eerstvolgende werkdag, zijnde 2 januari. Dit valt binnen de wettelijke termijn om een aangifte te doen van geboorte of overlijden. In verband met een bijeenkomst voor medewerkers is het gemeentehuis op 2 januari pas open na 10.00 uur.

Nieuwjaarsontmoeting

De gemeente Nuenen nodigt u graag uit voor de gemeentelijke nieuwjaarsontmoeting op woensdag 2 januari 2019 in Het Klooster, Park 1 te Nuenen.
Programma:
16.00 uur Ontvangst
16.30 uur Uitreiking vrijwilligersprijs 2019
17.15 uur Nieuwjaarstoespraak burgemeester
18.00 uur Afsluiting

Afvalweetje

Per 1 januari is er een nieuw telefoonnummer voor uw meldingen over afval. Afval informatie centrum, Blink. Telefoonummer: 0800 0492

Nieuwe tarieven Hermes

Op 1 januari 2019 wijzigen de tarieven van het busvervoer in Zuidoost-Brabant.

Pagina's: 1 2

Aangepaste dienstregeling

Tijdens de kerstvakantie van zondag 23 december 2018 t/m zaterdag 5 januari 2019 rijden de bussen van Hermes volgens de vakantiedienstregeling. Dit betekent dat sommige buslijnen in de spits minder vaak rijden. Op andere lijnen rijden de hele dag minder bussen. Ook zijn er (vooral scholieren-)lijnen die tijdens de vakantie helemaal niet rijden.

Oudejaarsdag 31 december
Op oudjaarsavond vertrekken de laatste bussen vrijwel allemaal tussen ca. 19.00 en 20.00 uur. Vanaf Eindhoven CS vertrekken de laatste ritten tussen 20.00 en 20.15 uur in aansluiting op de binnenkomende treinen.

Nieuwjaarsdag 1 januari
Op 1 nieuwjaarsdag geldt de dienstregeling als op zondag

Parkeermaatregelen Ouwlandsedijk

Om de verkeersveiligheid te verbeteren bij basisschool De Rietpluim en kinderdagverblijf/bso Kids Society Erica treft de gemeente op de Ouwlandsedijk parkeermaatregelen per 7 januari 2019.

De maatregelen bestaan uit:
1) het aanwijzen van een parkeerstrook voor halen en brengen van schoolkinderen;
2) het instellen van een verbod om langs het noordelijk deel van de Ouwlandsedijk stil te staan.
Na overleg met de basisschool, kinderdagverblijf/buitenschoolse opvang, VVN afdeling Nuenen en de politie hebben we een verkeersbesluit voor de parkeermaatregelen genomen.

Vragen
Als u vragen heeft over de parkeermaatregelen, kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente Nuenen, via telefoonnummer (040) 2631 631.