Gemeente en Politiek

Collecte

Geplaatst op 25 oktober 2017

Volgende week wordt er gecollecteerd door het Diabetes Fonds.

Afvalweetje

Geplaatst op 18 oktober 2017

Wekelijks haalt de gemeentelijke ophaaldienst PMD bij u op. Hard plastic en tempex is géén PMD. Dit kan wel gratis naar de milieustraat.

Nuenen controleert op hondenoverlast

Geplaatst op 18 oktober 2017

Het afgelopen jaar hebben onze boa’s vaak op de overlast van hondenpoep en niet-aangelijnde honden gecontroleerd en helaas ook op bekeurd. Toch blijven de meldingen

Klankbordgroep Witte-Hondpad

Geplaatst op 16 oktober 2017

De keuze voor tijdelijke huisvesting van vergunninghouders én Nuenenaren op de wachtlijst voor urgent woningzoekenden, is gevallen op het Witte-Hondpad. Nu wordt

Verkeer

Geplaatst op 16 oktober 2017

In het kader van het jaarlijks wegenonderhoud gaat de gemeente Nuenen diverse wegen herstraten. In 2016 is een gedeelte van de hoofdroute door de Refelingse Erven

Liberaal Café VVD Nuenen: mobiliteit

Geplaatst op 16 oktober 2017

Op dinsdag 24 oktober is het eerstvolgende Liberaal Café. Als inwoners van Nuenen c.a. willen we goed bereikbaar zijn. En willen we een goede bereikbaarheid van snelwegen en

Verkeer

Geplaatst op 30 augustus 2017

In het kader van het jaarlijks wegenonderhoud gaat de gemeente Nuenen vanaf maandag 28 augustus 2017 starten met werkzaamheden in Gerwen aan Laar en Rullen. Op het

Afvalweetje

Geplaatst op 30 augustus 2017

Asbest aanbieden op de milieustraat, lees eerst de instructie op de website.

Collecte

Geplaatst op 30 augustus 2017

Volgende week wordt er gecollecteerd door St. KWF Kankerbestrijding.

Herindeling

Geplaatst op 30 augustus 2017

De provincie Noord-Brabant en de gemeenten Nuenen c.a., Eindhoven en Son en Breugel zijn gestart met het open overleg over gemeentelijke herindeling. In het provinciehuis vond