Annulering presentatie Seniorweb Nuenen

De Computercafé presentatie van aanstaande donderdag, 18 januari, is in verband met ziekte van de docent geannuleerd. De presentatie “Privacy Online” wordt waarschijnlijk

Kerkberichten

H. Clemens Nuenen:
Zaterdag 20 januari 18.30 uur: viering, volkszang.

De Tijger ontwaakt tijdens voorleesdagen

Van 24 januari t/m 3 februari vieren we in Nederland de Nationale Voorleesdagen 2018 . Overal waar kinderen komen besteden we aandacht aan kinderboeken en voorlezen. Want

Activiteiten bij de WLG

Maandag 22 januari organiseert de Werkgroep Leefbaarheid Gerwen twee activiteiten: een lezing en een kinderactiviteit. Vanaf 14 uur zal Elma van Keulen, van openbare werken

Registratie Leefbaar Nuenen

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Nuenen c.a. heeft op 10 januari de politieke groepering “Leefbaar Nuenen” geregistreerd.

Stof tot nadenken

In de gemeente Nuenen is de inzameling van textiel toegewezen aan één inzamelaar: Sympany. Textiel is een van de prioritaire stromen in het LAP (landelijk afvalbeheer plan).

Landmacht houdt oefening in Nuenen

Van 29 januari 2018 tot en met 1 februari 2018 houdt de Koninklijke Landmacht een militaire oefening in onder andere Nuenen. U kunt daarom militaire voertuigen tegenkomen.

Wedstrijdprogramma NKV 20 & 21 januari

Zaterdag 20 januari
NKV F1 – Klimroos F1 10:35

Geef aan de Hersenstichting

Van 29 januari t/m 3 februari 2018 vraagt de Hersenstichting weer uw steun. Vele enthousiaste collectanten gaan in Nuenen weer op pad. Zij zamelen geld in voor al die mensen met een

Kaarten maken bij de WLG

U bent maandag 15 januari van harte welkom in D’n Heuvel, Heuvel 11 in Gerwen van 13.30 uur tot 15.30 uur. Waar we naast een bakje koffie of thee ook aan de slag gaan met